Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

konkurs

Produžen konkurs za Marketing menadžera

Konkurs za Marketing menadžera produžen je do 04.03.2022. godine.

Detaljnije informacija u vezi konkursa možete pogledati na ovom LINKU

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – NE OTVARATI“.