Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

celicno-p0bzf2vbad1z8za8t5qwforyrdcn26ydknlg5d9nk8

Konkurs za trenera juniorske selekcije!

Na osnovu člana 86. Statuta Nogometnog kluba Čelik Zenica od 04.07.2024. godine, Generalni direktor raspisuje:

 

KONKURS

ZA TRENERA JUNIORSKE SELEKCIJE

I OPIS POZICIJE

Trener juniorske selekcije obavlja sljedeće poslove:

 • Brine o realizaciji programa i planova za selekciju koju vodi;
 • Organizira i vodi treninge juniorske selekcije;
 • Vodi evidenciju o prisustvu igrača na treningu na dnevnoj osnovi;
 • Vodi brigu o urednoj evidenciji naplate članarina za treniranje;
 • Odgojno, vaspitno, pedagoški i stručno djeluje na stvaranju sportske ličnosti igrača;
 • Redovno dostavlja izvještaje o obavljenim aktivnostima u pisanoj formi koordinatoru svih selekcija Kluba;
 • Održava komunikaciju s Koordinatorom omladinskog pogona;
 • Sarađuje sa ostalim trenerima u Klubu;
 • Brine o ugledu, renomea i tradiciji Kluba;
 • Brine za ponašanje igrača svoje selekcije i vodi računa o njihovom odnosu prema Klubu;
 • Ostali poslovi po nalogu Upravnog odbora i Koordinatora svih selekcija Kluba;

 

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Trenera omladinskih selekcija UG Nogometni klub Čelik iz Zenice koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo.

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidati za trenera omladinskih selekcija moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

 • minimalno UEFA B licecu;
 • minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u omladinskim selekcijama

 

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 • CV životopis/biografija,
 • Potvrda o posjedovanju UEFA B licence

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 10.07.2024.godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti:

 • lično,
 • preporučenom poštom na adresu: NK Čelik Zenica, Bulevar Kulina bana bb, Zenica ili
 • putem emaila: info@nkcelik.ba

 

 

Generalni direktor

Emir Čerim