Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

Sponzor

Kantonalni sud u Sarajevu uvažio tužbu NK Čelik Zenica u upravnom sporu protiv Federalnog ministarstva finansija radi poništenja Rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama!

Krajem prošle godine javnost je obaviještena kako je Porezna uprava FBiH naložila NK Čelik Zenica plaćanje dodatnog poreznog duga prema Rješenju o dodatno utvrđenim poreznim obavezama od 25.08.2015. godine, koji je postao pravosnažan drugostepenim Rješenjem Federalnog ministarstva finansija od 02.09.2021. godine.

Prema navedenom Rješenju, naš klub je terećen za novi porezni dug i to u iznosu glavnice od 1.045.373 KM, uvećano za zatezne kamate u iznosu od 0,04% za svaki dan kašnjenja u izmirenju obaveze.

Navedeni iznos dodatno utvrđene obaveze nije uključen u aktuelni Sporazum o izmirenju dužnih javnih prihoda na rate („Reprogram“), prema kome Grad Zenica servisira porezni dug NK Čelik Zenica, iz prostog razloga što je NK Čelik još 2015. godine uputio žalbu na tada izdato Rješenje Porezne uprave. Naime, predmet je u trenutku potpisivanja Reprograma s Poreznom upravom (08.01.2021. godine) bio u žalbenom postupku (pred drugostepenim organom odlučivanja- Federalnim ministarstvom finansija), pa time novi porezni dug još uvijek nije bio pravosnažan.

Po izdavanju drugostepenog Rješenja Federalnog ministarstva finansija od 02.09.2021. godine, kojim je NK Čelik izgubio predmet u upravnom postupku, naš klub je pokrenuo upravni spor tužbom protiv Federalnog ministarstva finansija pred nadležnim Kantonalnim sudom u Sarajevu, radi pobijanja drugostepenog Rješenja u postupku. Na adresu NK Čelik Zenica je ovih dana stigla Presuda nadležnog Suda od 09.08.2022. godine kojom se tužba NK Čelik uvažava, te se osporeno Rješenje poništava a predmet vraća na ponovno rješavanje Federalnom ministarstvu finansija. Praktično, dodatno utvrđeni porezni dug u ovom trenutku formalno-pravno nije pravnosnažan, jer je drugostepeno Rješenje poništeno pred nadležnom sudskom instancom.

U daljnjem procesu će naš klub koristiti sve dostupne pravne mehanizme kako bi u najvećoj mogućoj mjeri osporio navodni porezni dug utvrđen (ponovo) nepravosnažnim Rješenjem Porezne uprave iz 2015. godine.

Obzirom da se putem medija nerijetko plasira informacija o NK Čelik Zenica kao „najvećem sportskom dužniku u Federaciji“, želimo naglasiti kako naš klub uredno izmiruje sve tekuće obaveze prema Poreznoj upravi FBiH, dok Grad Zenica uz jednomjesečno kašnjenje uplaćuje rate po potpisanom Reprogramu koje obuhvataju sve do ovog momenta potvrđene/pravosnažne porezne obaveze NK Čelik Zenica.