Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

saopstenje

Informacija u vezi duga prema Poreznoj upravi FBiH

Zbog plasiranih informacija u javnost o povećanju duga NK Čelik Zenica prema Poreznoj upravi FBiH, a u cilju zaštite integriteta i transparentnosti, kao osnovnog postulata funkcionisanja kluba, nogometni klub Čelik Zenica obavještava javnost o sljedećem:

Dana 06.10.2021. godine Porezna ispostava Zenica izdala je nalog za plaćanje dodatnih obaveza NK Čelik Zenica u ukupnom iznosu od 2.420.265,63 KM, utvrđenih na osnovu izvršnog Rješenja o dodatno utvrđenim obavezama Porezne uprave FBiH – Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika Sarajevo broj: 13/09-15-9-1580-2/2015 od 25.08.2015. godine. Glavnica duga po ovom rješenju iznosi 1.045,372,97 KM.

Iako Porezna uprava FBiH i NK Čelik Zenica imaju potpisan Sporazum o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama (reprograma), u momentu potpisivanja istog, predmetno Rješenje, odnosno dugovanje po gore pomenutom Rješenju, bilo je predmet žalbenog postupka, te kao takvo nije moglo biti zavedeno kao dužni prihod kojeg je obuhvatio potpisani reprogram.

Klub je blagovremeno uložio žalbu prema Poreznoj upravi – Ispostava Zenica u pogledu Naloga za plaćanje od 06.10.2021. g, odnosno pokrenuo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u svezi sa spornim Rješenjem, a budući da je postupak trenutno aktivan o istom se ne možemo očitovati detaljnije. Po završetku spora, blagovremeno ćemo obavijesiti javnost.

Nadalje, Grad Zenica je jučer (18.11.2021. godine) putem akta broj: 02-11-23694/21 obavijestio klub da je od Kantonalnog poreznog ureda Zenica zatražena informacija o postupanju po Sporazumu o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama, a klub je odmah danas poslao izjašnjenje koje možete pogledati ovdje, a ključno je naglasiti da novoutvrđeni dug ne može ugroziti postojeći reprogram.

Želimo istaknuti da je NK Čelik Zenica spreman, u slučaju negativnog ishoda žalbenog postupaka i upravnog spora, pristupiti potpisivanju Sporazuma o plaćanju spornog dugovanja sa Poreznom upravom FBiH, te samostalno izmiriti isti, ukoliko bi gradska uprava Grada Zenica počela poštovati ranije potpisan Sporazum o saradnji grada i kluba, jer izdavanjem praznih poslovnih prostora na stadionu, ovaj dug praktično ne bi opteretio niti klupske niti gradske finansije.

Klub je planirao izvijestiti javnost o ovoj problematici po okončanju upravnog spora, međutim obzirom da je informacija plasirana na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, ovim putem želimo pobliže uputiti javnost.

O daljim dešavanjima vezanim za ovaj predmet ćemo svakako blagovremeno obaviještavati kako članove kluba, tako i kompletnu sportsku javnost.

Idemo do kraja hrabro i transparentno zajedno. Samo Čelik!