Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

20210606_155545

Konkurs za posao – Fan shop

NK Čelik Zenica i Macron Fan shop raspisuju konkurs za radno mjesto voditelja prodajne jedinice:

Voditelj poslovnice prodavaonice sportske opreme (Fan shopa NK Čelik Zenica) i prodajni predstavnik sportske marke Macron je odgovoran za upravljanje i vođenje prodajne jedinice koja se bavi prodajom sportske opreme. Njegova glavna uloga je osigurati da poslovnica funkcionira na najbolji mogući način te da se ostvare postavljeni prodajni ciljevi. Zadužen je za prodaju proizvoda ili usluga kompanije potencijalnim kupcima/organizacijama (klubovi, savezi, firme). Njegova odgovornost je da uspostavi kontakt s klijentima, prezentira proizvode i usluge te zatvori prodaju.

Odgovornosti voditelja poslovnice prodavaonice sportske opreme uključuju:

 1. Prodaja sportske odjeće u maloprodaji: Rad s fiskalnom kasom, POS aparatom i software-om poslovnice, gotovinska naplata, polog gotovinskog pazara, briga o izlogu poslovnice, uredno vođenje i ažuriranje dokumentacije poslovnice, održavanje higijene u poslovnici, osiguravanje knjigovodstvu potpune i uredne knjigovodstvene
 2. Nadzor prodaje: Voditelj poslovnice je odgovoran za nadzor prodaje i osigurava da se prodajni ciljevi ostvare. On prati prodajne trendove i pomaže u osmišljavanju strategija za ostvarenje prodajnih ciljeva (akcije, popusti, prigodni artikli)
 3. Aktivno traženje novih klijenata: Prodajni predstavnik traži nove potencijalne kupce, prati tržišne trendove i razvija strategije za privlačenje novih klijenata.
 4. Izgradnja odnosa s klijentima: Prodajni predstavnik gradi odnose s postojećim klijentima i održava kontakte s njima kako bi osigurao ponovnu kupovinu proizvoda i usluga.
 5. Upravljanje zalihama: Voditelj poslovnice odgovoran je za upravljanje zalihama i osigurava da proizvodi budu dostupni kupcima. On prati zalihe i osigurava da se obavlja redovno naručivanje i otprema robe prema kupcima ili u fan shopu.
 6. Timski rad: Voditelj poslovnice je odgovoran za upravljanje osobljem prodavaonice. On regrutira, obučava i nadzire osoblje kako bi se osiguralo da se posao obavlja na najbolji mogući način.
 7. Upravljanje budžetom: Voditelj poslovnice odgovoran je za upravljanje budžetom prodavaonice. On prati troškove i osigurava da se ne prelazi budžet.
 8. Marketing: Voditelj poslovnice je odgovoran za promociju i marketing prodavaonice. On osmišljava marketinške strategije i koordinira promocije ili događaje.
 9. Upravljanje poslovnim procesima: Voditelj poslovnice odgovoran je za upravljanje poslovnim procesima. On osigurava da se poslovanje provodi u skladu s pravilima i propisima te u dogovoru s poslovnicom u Zagrebu.
 10. Pregovori s klijentima: Prodajni predstavnik pregovara s klijentima u dogovoru s poslovnicom u Zagrebu o cijenama i uvjetima prodaje, s ciljem zatvaranja prodaje.
 11. Praćenje prodaje: Prodajni predstavnik prati prodaju i prikuplja povratne informacije od klijenata kako bi poboljšao prodajne procese i proizvode.
 12. Izvještavanje: Prodajni predstavnik priprema izvještaje o prodaji, uspješnosti i neuspjehu, te predlaže strategije za poboljšanje prodajnih procesa.

Kvalifikacije i vještine potrebne za ovaj posao uključuju:

 • Srednja ili visoka škola.
 • Iskustvo u prodaji i upravljanju prodajom te sposobnost pregovaranja i uvjeravanja,
 • Izvrsne komunikacijske vještine (verbalne i pisane),
 • Upravljanje vremenom i organizacijske sposobnosti,
 • Izvrsne vještine rješavanja problema,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Izvrsne marketinške vještine i sposobnost stvaranja ciljanih marketinških strategija,
 • Upravljanje vremenom i organizacijske sposobnosti,
 • Sposobnost rada u timu,
 • Informatičku pismenost (rad na računalu, office paket i fiskalna blagajna).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 • CV životopis/biografija,
 • Dokaz o navršenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 07.07.2023. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – NE OTVARATI“.