Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

konkurs

Konkurs za Marketing managera

Na osnovu člana 82. Statuta Nogometnog kluba Čelik Zenica od 23.07.2021. godine, Predsjednik Upravnog odbora raspisuje:

KONKURS

ZA MARKETING MANAGERA NK ČELIK ZENICA

 

I OPIS POZICIJE

Marketing manager u klubu obavlja sljedeće poslove:

Brine o poštivanju klupskih ugovornih obaveza prema sponzorima

Održava kontakt s postojećim sponzorima

Angažira nove sponzore

Redovno i uredno izvještava nadređene o planovima i rezultatima svog rada

Izrađuje i provodi marketinške strategije, planove i aktivnosti

Istražuje i analizira tržište

Uredno i ažurno vodi evidencija o sponzorima

Djeluje kao službenik za odnose s javnošću, sarađuje s medijima

Vodi društvene mreže i zvaničnu web stranicu kluba

Brine o klupskoj prezentaciji u javnosti

Asistira Generalnom sekretaru pri organizaciji utakmica i vođenju aktivnosti u vezi članstva

Asistira Direktoru oko organizovanja sastanaka i priprema materijal za sastanke sa poslovnim partnerima

Ostali poslovi po nalogu Direktora

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Marketing managera NK Čelik Zenica koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidati za Marketing managera moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

Stručna sprema: SSS ili VSS

Poznavanje engleskoj jezika, osnova ekonomije i informatičkih vještina

Dobre verbalne, komunikacijske i prezentacijske vještine

Dobre organizacijske vještine, te vještine delegiranja i motivisanja ostalih

Kreativnost za osmišljavanje promotivnog sadržaja

Radno iskustvo: 1 godina rada na istim ili sličnim poslovima

 

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

  • CV životopis/biografija,
  • Dokaz o navršenoj stručnoj spremi
  • Dokaz o radnom iskustvu

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 30.11.2023. godine.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti:

  • lično
  • preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica ili
  • putem emaila info@nkcelik.ba