NK ČELIK ZENICA | NOVOSTI

KONKURS ZA GENERALNOG SEKRETARA NK ČELIK ZENICA

konkurs

Na osnovu članova 69. i 74. Statuta Nogometnog kluba Čelik Zenica od 13.07.2021.godine, predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba „Čelik“ Zenica dana 15.04.2021.godine raspisuje :

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE GENERALNOG SEKRETARA NOGOMETNOG KLUBA ČELIK IZ ZENICE

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje Generalnog sekretara Udruženja građana Nogometni klub Čelik iz Zenice. (M/Ž)

I OPIS POZICIJE

Generalni sekretar je zaposlenik Kluba koji se brine o administrativnim i tehničkim poslovima u Klubu, a u svom radu odgovara direktno Generalnom direktoru.

Nadležnosti Generalnog sekretara su:

 • administrativni i tehničko-operativni poslovi potrebni za nesmetan i kvalitetan rad Kluba,
 • briga o urednoj i zakonitoj distribuciji pošte i arhivskom poslovanju Kluba,
 • realizacija sportskih, vansportskih, promotivnih, reklamnih i marketinških aktivnosti vezanih za Klub po nalogu Generalnog direktora ili Upravnog odbora,
 • učlanjenje novih članova Kluba, vođenje evidencije i registra članova, notifikacija o nastupajućem isteku članstva, te pokretanje procedure isključenja članova Kluba, shodno ovom Statutu,
 • saradnja sa Sportskim direktorom ili drugim zaposlenicima Kluba po potrebi ili nalogu Generalnog direktora ili Upravnog odbora,
 • vođenje statističko-historijske evidencije svih selekcija Kluba kao i samog Kluba i
 • vršenje drugih poslova u okviru djelatnosti Kluba u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Kluba.

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Genralnog sekretara UG Nogometni klub „Čelik“ iz Zenice koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom generalnog sekretara

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidat za Generalnog direktora moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

 • visoko obrazovanje, završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera
 • odlično poznavanje engleskog jezika, u sporazumjevanju i pisanoj formi,
 • minimalno 1(jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje MS Office-a (posebno MS Excella)

 

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 1. CV životopis/biografija,
 2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte/CIPS,
 3. Dokaz o školskoj spremi i
 4. Dokaz o radnom iskustvu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred komisijom formiranom od strane Upravnog odbora Nogometnog kluba Čelik iz Zenice.

Konačno imenovanje kandidata izvršit će se odlukom Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta kluba.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS-NE OTVARATI“.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print