Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

41

Konkurs za Generalnog direktora

U skladu s članom 82. statuta NK Čelik Zenica, Predsjednik Upravnog odbora NK Čelik Zenica raspisuje

KONKURS

Za Generalnog direktora NK Čelik Zenica

 1. OPIS POZICIJE:

Generalni direktor ima sljedeće nadležnosti:

 • organizovanje rada i rukovođenje poslovanjem i aktivnostima Kluba,
 • brine o poslovno-finansijskom segmentu djelovanja kluba u svakodnevnom poslovanju, svakodnevnom funkcionisanju službi Kluba, zaposlenicima Kluba, regulisanju redovnih troškova održavanja klupskog stadiona kao i poslovnih prostora i nekretnina u vlasništvu ili pod kontrolom Kluba
 • predstavljanje i zastupanje Kluba u pravnom prometu prema trećim licima, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, te drugim aktima Kluba,
 • predlaganje Upravnom odboru angažovanja dodatnih zaposlenika i saradnika Kluba,
 • donošenje odluka i poduzimanje mjera u vezi sa pravima i obavezama zaposlenika i saradnika Kluba,
 • organizovanje, usmjeravanje i nadzor nad operativnim zadacima zaposlenika i saradnika Kluba,
 • donošenje posebnih akata, odluka i drugih mjera kojima se regulišu pitanja od interesa Kluba, a u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
 • provodi i realizuje sve marketinške, promotivne i reklamno-propagandne aktivnosti Kluba lično ili putem nadzora nad radom stručnih saradnika,
 • sarađuje sa medijima glede pravovremene distribucije informacija od važnosti za Klub,
 • kontaktira sponzore, donatore i navijače Kluba kao i sve druge organe koji na bilo koji način podržavaju rad Kluba,
 • pokretanje postupka i prvostepeno odlučivanje u disciplinskom postupku na prijedlog Sportskog direktora ili Generalnog sekretara,
 • vrši savjetodavne uloge Upravnom odboru glede poštivanja odredbi ovog Statuta i
 • obavlja ostale poslove određene ovim Statutom ili odlukom Upravnog odbora.
 1. OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Generalnog direktora NK Čelik Zenica koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup
 • da ispunjavaju uslove visokog obrazovanja (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja)
 • da ne obavljaju nikakvu političku funkciju
 1. POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored Opštih kriterija, kandidati za Generalnog direktora NK Čelik Zenica moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

 • Poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu
 • Napredno poznavanje rada na računaru, posebno u Microsoft Office paketu
 • Razvijene verbalne, komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine
 • Razvijene organizacijske vještine, te vještine delegiranja i motivisanja ostalih
 • Sklonost timskom radu, motiviranost, odgovornost i predanost poslu
 • Spremnost za učenje i vlastiti razvoj
 • Vrlo dobro poznavanje problematike NK Čelik Zenica
 • Minimalno 2 godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama
 1. PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 • CV životopis/biografija
 • Motivacijsko pismo
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 19.11.2022. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – NE OTVARATI“.