Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

celicno

Konkurs: Trener omladinskih selekcija

Na osnovu člana 86. Statuta Nogometnog kluba Čelik Zenica od 13.07.2020.godine, Generalni direktor raspisuje :

 

KONKURS

ZA TRENERA OMLADINSKIH SELEKCIJA

 

I OPIS POZICIJE

Trener omladinskih selekcija obavlja sljedeće poslove:

 • Pripremanje ekipe;
 • Svakodnevno obavljanje treninga i ostalih radnih zadataka;
 • Vođenje evidencije o prisustvu igrača na treningu na dnevnoj osnovi;
 • Odgojno, vaspitno, pedagoški i stručno djelovanje na stvaranju sportske ličnosti igrača;
 • Opominjanje oko naplate članarine za prethodni mjesec nakon dobijanja izvještaja iz Kluba o neplaćenoj članarini;
 • Dostavljanje mjesečnog izvještaja o obavljenim aktivnostima za protekli mjesec u pisanoj formi koordinatoru svih selekcija Kluba najkasnije do 10. narednog mjeseca;
 • Ostvarivanje  sportske i stručne saradnje sa ostalim trenerima u Klubu;
 • Pridržavanje pravila nogometne igre u skladu sa aktima NS/FS BiH;
 • Čuvanje ugleda, renomea i tradicije Kluba;
 • Odgovornost za ponašanje igrača svoje selekcije i njihovog odnos prema Klubu;
 • Ulaganje svojih stručnih, organizacionih i drugih sposobnosti u blagovremenom izvršavanju obaveza;
 • Ostali poslovi po nalogu koordinatora svih selekcija Kluba;

 

 

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Trenera omladinskih selekcija UG Nogometni klub Čelik iz Zenice koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom generalnog direktora/ovjerena izjava.

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidati za trenera omladinskih selekcija moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

 • minimalno UEFA B licecu;
 • minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u omladinskim selekcijama

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 1. CV životopis/biografija,
 2. Potvrda o posjedovanju UEFA B licence
 3. Dokaz o radnom iskustvu

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 10.01.2021.godine.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS-NE OTVARATI“.

 

Generalni direktor

NK ČELIK Zenica

Delismajlović Zlatan