Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

konkurs

Konkurs – Statutarna komisija

Statuarna komisija je tijelo Skupštine koje daje stručna pravna mišljenja o odredbama Statuta NK Čelik Zenica, ukoliko to zatraži Skupština.

Ovo tijelo čine tri (3) člana, te budući da već postoji jedan član, upražnjena su dva mjesta za člana Statutarne komisije.

Zbog svega navedenog, a na osnovu članova  41. i 59. Statuta NK Čelik Zenica Nadzorni odbor Nogometnog kluba Čelik iz Zenice raspisuje:

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA STATUTARNE KOMISIJE SKUPŠTINE NOGOMETNOG KLUBA ČELIK ZENICA

 

Rok za dostavu prijava je 22.juli 2021.godine

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i one prijave koje kandidati pismeno povuku neće biti uzete za razmatranje na sjednici Skupštine.

Tekst konkursa možete pogledati ovdje.