Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

saopstenje

Javni poziv Gradskoj upravi i Gradskom vijeću

Upravni odbor i menadžment NK Čelik Zenica ovim putem upućuju javni poziv Gradskoj upravi i Gradskom vijeću pred predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Zenica (četvrtak, 04.02.2021.) na kojoj će se, između ostalog, razmatrati i raspravljati o Nacrtu budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

Uvidom u javno dostupni Nacrt budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, evidentno je da istim nisu predviđena sredstva potrebna za finansiranje klupskih dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH i to prema zaključenom Sporazumu o plaćanju duga u ratama između NK Čelik Zenica i Porezne uprave FBiH.

Čak i navedeni iznos u budžetskom zahtjevu u koloni 6 ne odgovara godišnjem iznosu ovih obaveza Grada Zenica prema Poreznoj upravi FBiH koja iznose 336.624,72 KM za 2021. godinu o čemu je Grad Zenica blagovremeno obaviješten 15.01.2021., dan poslije potpisa reprograma s Poreznom upravom FBIH:

Naglašavamo da se Sporazumom o saradnji između Grada Zenica i NK Čelik Zenica koji je potpisan 12.11.2020., Grad Zenica, u skladu sa stavom 2 člana 2, obavezao „da u budžetu za svaku godinu koliko traje Sporazum sa Poreznom upravom FBiH  obezbijedi sredstva u iznosu godišnje obaveze utvrđene novim Sporazumom“.

Dodatno, ukazujemo i na obavezu Grada Zenica iz navedenog Sporazuma da će novčana sredstva uprihodovana od zakupnina svih poslovnih prostora na stadionu Bilino polje, od 01. januara 2021. godine, u periodu od narednih 10 (deset) godina, prenositi na račun Škole nogometa Čelik Zenica, međutim ni ova sredstva nisu jasno iskazana Nacrtom budžeta.

Ističemo kako NK Čelik Zenica, obaveze iz potpisanog Sporazuma s Gradom Zenica, glede plaćanja redovnih poreznih obaveza, racionalizacije troškova, rada na omasovljenju omladinske škole, promocije Grada Zenica i transparentnog izvještavanja, ispunjava, te o istima blagovremeno izvještava Gradsku upravu i Gradsko vijeće Grada Zenica.

Još jednom ističemo na važnost ispunjavanja obaveza Grada Zenica iz Sporazuma zaključenog 12.11.2020. i njihove uloge u finansijskom oporavku NK Čelik Zenica. Sredstva iz gore navedenih obaveza Grada Zenica su predviđena budžetom Kluba koji je i prezentovan klupskim članovima te predstavljaju temelj za uspješnu realizaciju zacrtanih ciljeva.

Kako ne bismo klupska prava morali tražiti putem Suda, ovim putem pozivamo Gradsku upravu, vijećnike Grada Zenica, te nadležne službe da iznose potrebne za realizaciju obaveza Grada Zenica definisane navedenim Sporazumom, uvrste u budžet za tekuću godinu, te o istima transparentno izvijeste NK Čelik Zenica i javnost.

Upravni odbor NK Čelik Zenica

 

Javni poziv Gradskoj upravi i Gradskom vijeću