Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

konkurs

Borba za zaštitu zakonitosti izbornog procesa

Nakon što je Nogometni savez ZDK i pored dopisa od strane Nogometnog saveza Federacije BiH, nastavio sa kršenjem izbornog procesa, menadžment kluba je u cilju zaštite zakonitosti uputio još jedan dopis Nogometnom savezu Federacije BiH.

 

Poštovani,

 

Izuzetno nam je drago što ste svojim dopisom Broj 1820/20 od 10.12.2020.godine konstatovali nepravilosti u načinu izbora kandidata za izborna tijela saveza od strane NSZDK. Nadali smo se da će NSZDK uvažiti Vaše primjedbe i direktive u skladu sa Vašim dopisom, ali dobili smo apsolutno nepromjenjeni nestatutarni stav po pitanju ovih problema.

Naime,  dopisom od strane NSZDK Broj 02-1842/20 od 14.12.2020.godine, Izvršni odbor i administracija NSZDK su ostali pri svome nestatutarnom i protiproceduralnom stavu po pitanju načina odabira kandidata za izborne funkcije za sve nivoe saveza, tj. grubo su se oglušili o direktivama višeg nivoa saveza, za koju imaju obavezu da provode po samome Statutu NSZDK .

Pomenutim dopisom od strane NSZDK se potvrđuje nestatutarna odluka Kandidacione komisije, te se ne uvažava dopis od strane relevantnih tijela NSFBiH u kojima se nalaže direktiva o obaveznom sprovođenju pravovaljanih izbora na području po ingerencijom NSZDK, a koja govori o sprovođenju Statuta u cjelosti, a ne parcijalno što je vjerovatno interes rukovodstva NSZDK.

Smatramo da je ovo oglušivanje i nesporovođenje direktiva u suprotnosti sa Statutom NSZDk i to prema članovima 1.st.1; 2.st.c; 4.st.6; 7.st.dl i dVII, a kao članovi Saveza smo onemogućeni da vršimo svoju obavezu propisanu Članom 13.st.1a.

Ponavljamo naš stav da je Kandidaciona komisija imala dužnost samo da pregleda prispjele kandidature i da na osnovu Člana 17. Statuta NSZDK, iste odredi o njihovoj potpunosti i da valjane kandidature proslijedi Skupštini NSZDK na usvajanje.  U ovom slučaju Kandidaciona komisija je, po nalogu Izvršnog odbora NSZDK, brutalno narušila Statut NSZDK, jer je neargumentovano, svojevoljno uskratila prava mnogim kandidatima da budu birani. Formiranjem pomenute komisije i aktivnostima pomenute komisije, Izvršni odbor je uskratio statutom zagarantovana prava Skupštine, kao najvećeg tijela Saveza i oštetio mnoge svoje članove, čiji su kandidati ovim diskriminacijskim činom oštećeni.

Također moramo ukazati na jednu očiglednu protustatutarnu činjenicu, a koja se tiče trenutnog Izvršnog odbora NSZDK.  Naime, Članom 16.stav 5 u kojem se navodi da član nekog statutarnog organa ne smije učestvovati u donošenju odluka po bilo kojem pitanju u kojem postoji i može nastati sukob interesa. Izvršni odbor je oformio i odobrio odluke Kandidacione komisije u čijem se izvještaju predlažu kandidati za izborne funkcije oni ljudi koji su već članovi aktuelnog Izvršnog odbora. Znači, članovi Izvršnog odbora su izabrali osobe u Kandidacionu komisiju, koje su njih predložile za nove funkcije u izbornim tijelima, a istovremeno neargumentovano odbacile kandidature njihovih protukandidata.

  • Trenutni Predsjednik Izvršnog odbora NSZDK Begagić Muhamed je kandidat za funkciju člana Skupštine NS/FS BiH (Prema Izvještaju Kandidacione komisije za ovu funkciju je pristiglo 9 kandidatura, a ista komisija je neargumentovano predložila 4 kandidata)
  • Trenutni Član Izvršnog odbora NSZDK Porča Alija je kandidat za člana Izvršnog odbora NSZDK (Prema Izvještaju Kandidacione komisije za ovu funkciju je pristiglo 21 kandidatura, a Kandidaciona komisija ne neargumentovano predložila 15 kandidata)

Ova lista je još veća, ali ovaj put se baziramo na osobama koja dolaze in našega grada. Ovim neosporavamo pravo pomenutih da se kandiduju, ali smatramo da nisu smjeli na ovaj način direktno kreirati listu „prihvatljivih“ kandidata za izborne funkcije, što su učinili formiranjem Kandidacione komisije i usvajanjem Izvještaja iste.

 

Molimo Vas da adekvatno reagujete na ove nepravilnosti koje drsko krše Statut NSZDK, a samim tim i Statute viših saveznih instanci i da iskoristite sve legalne i statutima propisane mehanizme da se ovaj izborni inžinjering spriječi. Mi kao klub sa velikom tradicijom želimo da participiramo zdravom i legalnom Savezu i smatramo da samo na taj način možemo staviti u prvi plan interese fudbalske igre, a ne interese pojedinaca što je bio slučaj u proteklom vremenu.