Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

41

Konkurs za Generalnog sekretara NK Čelik Zenica

Na osnovu članova 82. i 83. Statuta Nogometnog kluba Čelik Zenica od 23.07.2021.godine, predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba „Čelik“ Zenica dana 29.03.2022. godine raspisuje:

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE GENERALNOG SEKRETARA NOGOMETNOG KLUBA ČELIK IZ ZENICE

 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje Generalnog sekretara Udruženja građana Nogometni klub Čelik iz Zenice. (M/Ž)

 

I OPIS POZICIJE

Generalni sekretar je zaposlenik Kluba koji se brine o administrativnim i tehničkim poslovima u Klubu, a u svom radu odgovara direktno Generalnom direktoru.

 

Nadležnosti Generalnog sekretara su:

 • Učlanjenje novih članova Kluba, vođenje evidencije i registra članova, notifikacija o nastupajućem isteku članstva
 • Administrativna organizacija utakmica svih selekcija u saradnji s trenerom prvog tima i koordinatorom omladinskih selekcija
 • Briga za ispravnost dokumentacije svih igrača prvog tima i polaznika omladinske škole prema nogometnim savezima
 • Koordiniranje aktivnosti sa nadležnim nogometnim savezima vezano za statusne promjene igrača svih selekcija (registracija, ispisnice, sporazumi, brisovnice …)
 • Briga i poduzimanje aktivnosti vezane za ljekarske preglede za sve selekcije kluba
 • Asistiranje Generalnom direktoru za sastavljanje dopisa, zahtjeva i ostalih potrebnih akata
 • Asistiranje u realizaciji marketinških aktivnosti
 • Obavljanje funkcije službenog predstavnika kluba na utakmicama
 • Ažurno vođenje knjige protokola
 • Izrada, vođenje i arhiviranje ugovora i ostalih bitnih akata kluba
 • Vršenje drugih poslova u okviru djelatnosti Kluba u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Kluba

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Genralnog sekretara UG Nogometni klub „Čelik“ iz Zenice koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom generalnog sekretara

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidat za Generalnog direktora moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

 • visoko obrazovanje, završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
 • odlično poznavanje engleskog jezika, u sporazumijevanju i pisanoj formi,
 • minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje MS Office-a (posebno MS Excella)

 

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 • CV životopis/biografija,
 • Dokaz o školskoj spremi i
 • Dokaz o radnom iskustvu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred komisijom formiranom od strane Upravnog odbora Nogometnog kluba Čelik iz Zenice.

Konačno imenovanje kandidata izvršit će se odlukom Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta kluba.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS-NE OTVARATI“.