“Konkurs za izbor i imenovanje Direktora omladinske škole NK”Čelik”Zenica i trenera u omladinskoj školi”

  • Direktor omladinske škole UG NK”Čelik” Zenica – 1 izvršilac
  • Trener omladinske škole UG NK”Čelik” Zenica – 6 izvršilaca

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja u dnevnom listu i dva elektronska medija. Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: UG NK”Čelik” Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica, Komisiji za izbor i imenovanje Direktora omladinske škole UG NK”Čelik” Zenica / Komisiji za izbor i imenovanje trenera omladinske škole UG NK “Čelik” Zenica , sa naznakom ” PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – NE OTVARATI”

Konkurs možete preuzeti na sljedećem linku:

 

SAMO ČELIK!