Skupština je najviši organ kluba i sačinjavaju je svi punoljetni i poslovno sposobni članovi kluba, a koji nisu u određenom sukobu interesa. Temelji se na principu „jedan član – jedan glas“ i članovi kluba imaju pravo birati na izborima Upravni i Nadzorni odbor, kao i biti birani u navedene organe kluba. Takođe, Skupština kluba odlučuje o mnogim pitanjima koja su određena statutom te svaki njen član ima dužnost da se uputi u ovaj dokument, koji reguliše sistem rada i radi uvijek u interesu kluba.

Kad se približi vrijeme organizacije sjednice Skupštine svoj dolazak će svaki član biti dužan najaviti zbog pripreme održavanja iste.

 

Princip je da svaki član doprinosi klubu u svojim mogućnostima!