Danas je NK “Čelik” dobio novog generalnog direktora.

Ismet Đugum, diplomirani ekonomista, rođen 1955. godine, novi je generalni direktor NK “Čelik”. Zanimljivo je da je Đugum bio i jedini kandidat koji se prijavio za ovu poziciju nakon raspisanog konkursa. Komisija za primopredaju poslova  vršioca dužnosti, koju su sačinjavali Miralem Nalić, Erzet Avdić i Omer Kopić, razrješili su dužnosti dosadašnjeg direktora Kluba, Adnana Nuhagića, i utvrdili da Đugum ispunjava sve zakonske uslove za poziciju novog generalnog direktora NK “Čelik” i isti je imenovan novim direktorom, a od ponedeljka sjeda na užarenu direktorsku stolicu Kluba.

Đugum iza sebe ima dugogodišnje poslovno iskustvo, radio je kao komercijalista u Željezari, Premizu i RMK Prometu, bio je direktor zeničke podružnice Opresa dd. i generalni direktor Doma Štampe Zenica, a obavljao je i funkciju stečajnog upravnika u Kiper-transu d.d Zenica i Izgradnja-Invest d.d. Zenica i nadamo se da će njegovo iskustvo doprinijeti boljem i kvalitetnijem poslovanju Čelika.

SAMO ČELIK!