Jučer je prostorije NK “Čelik” posjetio ugledni privatni poduzetnik,Azmir Husić,i sa članovima Upravnog odbora obavio razgovor o trenutnoj situaciji u našem Klubu.NK “Čelik” mu se i ovim putem zahvaljuje na nesebičnoj pomoći koju je pružio Omladinskom pogonu Kluba,a saradnja između NK “Čelik” i Azmira Husića će se nastaviti i u budućnosti.